שם הסטודנט
:
עומר פרי
מחלקת הלימוד
:
הנדסת תעשיה וניהול
שם המנחה
:
' גב
אפרת פרל
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 2
מערכות תוריות במתחם תחנת דלק
הקמת
מערכת
מידע
ואיסוף
נתונים
חקר
עונתיות
וניתוח
נתונים
סטטיסטי
בניית מודל
סימולציה
,
בחינת
חלופות
וניתוחי
רגישות
מערכת
מידע
לבקרת
עומס
ואפיון
לקוחות
הקמת
מערכת
מידע
להזנת
הנתונים
שהתקבלו
באמצעות
ביצוע
מדידות
במתחם
התחנה
וניתוחם
.
המערכת
מספקת
פלטים
לניתוח
העומס
ואפיון
הלקוחות
המגיעים
אל
תחנת
. הדלק
חקר
עונתיות
הוכחה
כלים בעזרת
סטטיסטים
לקיום
עומס
במתחם
שטיפת
המכוניות
בסופי
כמות בשל שבוע
של גדולה
הגעת
. לקוחות
ניתוח
נתונים
סטטיסטי
הגדרת
התפלגויות
סטטיסטיות
לפרמטרים
המשמשים
כקלטים
למודל
סימולציה
.
מודל
סימולציה
וניתוחי
רגישות
בניית
מודלי
סימולציה
למצב
הקיים
ולחלופות
תוך
התחשבות
בעונתיות
הקיימת
וביצוע
ניתוחי
על רגישות
החלופה
. הנבחרת
0 1 2
3
7
15
27
0
5
10
15
20
25
30
70%
71%
72%
73%
74%
75%
76%
77%
78%
79%
80%
81%
82%
83%
84%
85%
86%
87%
88%
89%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
כמות הלקוחות שאינם נכנסים בבחינת עומסים
שונים
אמצע שבוע
סוף שבוע
39
41
10
19
ממוצע כניסות במשמרת בוקר אמצע
שבוע מול סוף השבוע
לקוחות ניקוי לקוחות מתדלקים
268...,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225 205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,...1