שם הסטודנט
:
עומר פרי
מחלקת הלימוד
:
הנדסת תעשיה וניהול
שם המנחה
:
' גב
אפרת פרל
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 2
מערכות תוריות במתחם תחנת דלק
רקע
תחנת
פז" הדלק
" סביונים
ממוקמת
אונו בבקעת
וכוללת
שני
מתחמים
: מרכזיים
מתחם
תדלוק
ומתחם
שטיפת
. מכוניות
סופי במהלך
רב עומס קיים השבוע
בתחנת
בשל הדלק
כמות
גדולה
של
לקוחות
הפונים
לקבל
שירות
וזמני
שירות
ארוכים
במתחם
שטיפת
. המכוניות
מטרת הפרויקט
הצגת
חלופה
תפעולית
שתביא
לשיפור
רמת
השירות
בשני
מתחמי
תחנת
הדלק
באמצעות
כלים
מעולם
תורת
: התורים
אורכי
זמני , תורים
שירות
וכמות
הלקוחות
שאינם
יכולים
אל להכנס
תחנת
. עומס בשל הדלק
מצב קיים
יישום החלופה
0%
20%
40%
60%
80%
100%
לקוחות לא
נכנסים
זמן שירות
שטיפת מכוניות
אורך תור
שטיפת מכוניות
לקוחות לא
נכנסים
שטיפת
מכוניות
זמן שירות
מתחם תדלוק
לקוחות לא
נכנסים
מתחם
תדלוק
60%
33%
35%
60%
18%
60%
אחוזי שיפור רמת השירות ביישום החלופה בהתאם ליעדי הפרויקט
268...,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224 204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,...1