שם הסטודנט
:
יואב בוארון
מחלקת הלימוד
:
הנדסת תעשייה וניהול
שם המנחה
:
דגן רונן
חקר תהליכי העבודה ושיפור מערך השירות ללקוחות בחברת
מ"בע ביז היי
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 1
הינה מ"בע ביז היי
חברה
המפעילה
מועדוני
צרכנות
שבסיס
פעילותם
הוא
באתרי
אינטרנט
. שונים
זה פרויקט
מתמקד
מבין בגדול
המועדונים
אך "זון הייטק "
תוצאותיו
מתייחסות
ומשפיעות
גם
המועדונים
האחרים
אותם
מפעילה
. החברה
חברת היי
מ"בע ביז
:על מטרת
שיפור
איכות
השירות
ללקוחות
הפונים
למחלקת
שירות
הלקוחות
בחברה
מטרות
: ביניים
של צמצום
מסך %05
הפניות
לשירות
הלקוחות
של קיצור
40%
במשך
ההמתנה
הממוצע
למתן
מענה
ביטול
של מוחלט
חריגי
) שירות
84 מעל של המתנה
שעות
לקבלת
( מענה
מטרות הפרויקט
לקוח
ל"דוא
טלפון
דרך האתר
שירות
לקוחות
מנהלי תיקי
ספקים
מחלקה
טכנית
ניהול תיקי
לקוחות
ספק חיצוני
לקוח
ל"דוא
טלפון
דרך האתר
שירות
לקוחות
מנהלי תיקי
ספקים
מחלקה
טכנית
ניהול תיקי
לקוחות
ספק חיצוני
מערכת
ניהול
בסיס
נתונים
1 שלב
ניתוח מצב קיים
2 שלב
אפיון תהליך מנוהל ומדיד
268...,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214 194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,...1