שם הסטודנט
:
שי עמר
מחלקת הלימוד
:
הנדסת חשמל
שם המנחה
:
אירנה
ליבסטר
תערוכת פרויקטי גמר
2013 2
מערכת איכון מקומית לניווט רובוט אוטונומי במשתלה
שם הסטודנט
:
שי עמר
מחלקת הלימוד
:
הנדסת חשמל
שם המנחה
:
אירנה
ליבסטר
אלגוריתם הניווט
)
מכונת מצבים
– ASM (
פירוט מרכיבי הרובוט
( טיפוס אב)
כמסגרת
למימוש
הפתרון
הוגדרה
מכונת
מצבים
אלגוריתמית
ASM .
מצב כל תחת
סט הוגדרו
פעולות
המסייעות
בצמתי
קבלת
ההחלטות
לדוגמא
:
זיהוי
, שורה
זיהוי
/ כניסה
יציאה
, משורה
זיהוי
, מכשול
הפעלת
מנועים
ועוד
...
2
סוללות
LI ION
בטור
: קיבול
mAh
1200
2
סוללות
LI ION
במקביל
: קיבול
mAh
2400
7.4V
3.7V
/ הפעלה
/ כיוון
מהירות
PWM_
L
PWM_
R
Digital
Compass
LCD 16x2
Encoder
Left
Right
Forward
Backward
Ultrasonic range
sensor
בקר מנוע
DC
SDA
SCL
268...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 2,3,4,5,6,7,8,1