רקע
דיודה
פולטת
אור
LED
-
L
ight-
e
mitting
d
iode)
(
הינה
התקן
מוליך
למחצה
אשר פולט
לא אור
קוהרנטי
בספקטרום
.צר
ספקטרום
האור נקבע בהתאם
לתרכובת
המוליך
למחצה
.
)
הגדרה מויקיפדיה
(
התייעלות
אנרגטית
הוא כינוי כללי להפחתת צריכת האנרגיה של מערכות
,
הן
על ידי שיפור
היעילות
של הצריכה הקיימת
,
והן
על ידי הגדלת הנצילות
של משאבים שלא נוצלו
היטב
כל
זאת תוך שמירה על תפוקה ותפקוד תקינים
.
)
הגדרה מויקיפדיה
(
שם הסטודנט
:
אייל בן שמואל
מחלקת הלימוד
:
הנדסת חשמל
שם המנחה
:
אירנה ליבסטר
מערכת תאורת לד חכמה
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 1
תיאור
הפרויקט
הפרויקט בתחום תאורת לד
מטרתו היא לחסוך אנרגיה ע
"
י שימוש בטכנולוגיה של עימעום האור בצורה
מתקדמת כך שהמשתמש יקבל בדיוק את עוצמת האור אותה הוא רוצה
.
לקוחות הפרויקט
שימוש פרטי בבית או במשרד
עיריות ומועצות מקומיות
מרכזי
קניות וסופר מרקטים
משתמשי הפרויקט
לקוחות פרטיים
מנהלי
האחזקה
/
תפעול
מהנדס
התחבורה
מטרת
הפרויקט
תכנון
ובניית
, בקר
דרייבר
ומנורת
לד
שיעבדו
כמערכת
שלמה
פיתוח
ויישום
אלגוריתם
אשר בקרה
ייכתב
בשפה
עלית
פתרון מלא לצרכים של חיסכון באנרגיה על ידי
אלגוריטמים של בקרה ושליטה במקור אור
המערכת
המוצעת
לעומת
פתרונות הקיימים
שילוב תוכנה וחומרה
גמישות של ארכיטקטורה
ליבת המערכת מבוססת בקר זול
מודולאריות
268...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...1