שם הסטודנט
:
שוהם בן טובים
מחלקת הלימוד
:
הנדסת חשמל
שם המנחה
:
אריאל סגל
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 2
תכנון מסדר מתח גבוה ותחנת השנאה למתקן איסוף ושימור גנים
לגידולי חקלאות
בפרויקט נעשה שימוש בסימולציות על מנת לבדוק את תוצאות החישוב התיאורטי
.
דוגמה לסימולצית לוחות מתח גבוה ומתח נמוך בתוכנת
" DOC – ABB
"
דוגמה
לסימולציות
חישוב
תאורה
בתוכנות
Dialux
23 ו
AGI
תכנון המתקן כלל את התחומים הבאים
:
מערכת ההזנה בעלת רמת אמינות גבוהה
.
חישוב עומס כולל של הצרכנים במתקן
.
גיבוי גנרטור עבור צרכנים המסווגים כחיוניים
.
תכנון לוחות מתח גבוה
22kV .
תכנון לוחות ראשיים מתח נמוך
400V .
סוללות קבלים לשיפור
cosφ .
בדיקת סלקטיביות בין מפסקים
.
כיול הגנות במתח גבוה
.
268...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 2,3,4,5,6,7,8,9,10,...1