שם הסטודנט
:
שוהם בן טובים
מחלקת הלימוד
:
הנדסת חשמל
שם המנחה
:
אריאל סגל
תכנון מסדר מתח גבוה ותחנת השנאה למתקן איסוף ושימור גנים
לגידולי חקלאות
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 1
הפרויקט עוסק בתכנון תשתיות ומערכות חשמל להקמת מתקן מתח נמוך חקלאי
/
. מחקרי
סוג הפרויקט הוא תעשייתי ומבוצע עבור חברה ממשלתית או גופים פרטיים
.
התכנון
כולל מתן מענה הולם לדרישות כלל הצרכנים מרמת כניסת
החשמל
במתח
גבוה של
חברת
חשמל
ישראל ועד
אחרון הצרכנים במתח נמוך
.
התכנון יתבסס על מספר דרישות עיקריות
:
בטיחות
יש לתכנן את המתקן תוך מתן דגש על חוקי הבטיחות
,
חוק החשמל ותקנים רלוונטים
.
דרישות הלקוח
הלקוח יגדיר מראש את תצורת הבסיס וחלוקתו למאפייני בינוי שונים
.
– אמינות
יש לספק ולשמור על רמת אמינות על פי דרישות הלקוח
,
אשר תתבטא במערך הגיבוי
.
כלכליות
לאחר הגדרת דרישות הלקוח יבוצע ניתוח כלכלי והגדרת תקציב מוסכם מראש
.
סכמה ורטיקלית של המתקן
:
268...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 2,3,4,5,6,7,8,9,1