שם הסטודנט
:
טל עדות
מחלקת הלימוד
:
הנדסת חשמל
שם המנחה
:
' דר
רון שמואלי
כלי עיבוד תמונה לניתוח מאמצים עם המערכת
PhotoStress®
תערוכת
IMVC
2013 1
פוטואלסטיות
היא
תכונה
פיזיקלית
אופטית
המאפשרת
מידע איסוף
אודות
או הפיזור
של הפילוג
מאמצים
ומעוותים
)
( עיבורים
במבנה
על
פני
שטחים מ
.
השיטה
מסתמכת
כך על
שבחומרים
שקופים
מסוימים
מהירות
האור
ובהתאם
גם
מקדם
השבירה
של
, האור
תלויים
ברמת
) המאמץ
או ( הנדסה
.( עיבור ) המעוות
ה מערכת
PhotoStress®
של
חברת
VISHAY
היא
מערכת
המשתמשת
בשיטה
פוטואלסטית
למדידת
מאמצים
בחומרים
.
המערכת
עושה
שימוש
בציפוי
פוטואלסטי
גוף העוטף
חלק או אמיתי
ואת , ממנו
הזה המבנה
בוחנים
באמצעות
פולריסקופ
. החזרה
הפרש המעוות
)
( העיבור
היחסי
)
difference of
principal strains
:(
ε ε
λ
2
הפרש הלחץ היחסי
)
difference of principal
stresses
:(
σ σ E
1
N
המספר
N
נקרא
) " הפס סדר "
fringe order
(
,
אנו אותו
מודדים
.
שאר כל •
המשתנים
הם
קבועים
בסוג התלויים
החומר
הנבדק
ובציפוי
הפוטואלסטי
.
268...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...1