שם הסטודנט
:
שי עמר
מחלקת הלימוד
:
הנדסת חשמל
שם המנחה
:
אירנה
ליבסטר
תערוכת פרויקטי גמר
2013 1
מערכת איכון מקומית לניווט רובוט אוטונומי במשתלה
תחום הפרויקט
רובוטיקה
, ניווט )
שליטה ובקרה
.(
מטרת הפרויקט
ניווט
פלטפורמה
רובוטית
אוטונומית
מנקודה
A )
ידועה
(
לנקודה
B )
( רצויה
) נתון במרחב
/ משתלה
חממה
לגידול
י"ע ( קשה מצע בסיס על
מציאת
הקואורדינאטה
הנוכחית
( איכון )
והסעה
אוטומטית
בעזרת
אלגוריתמיקה
. ליעד
דרישות הפרויקט
איכון
:
הרובוט
יחשב
את
. נתון זמן בכל מיקומו
ניווט
:
ינווט הרובוט
אוטומטית
)
בהתאם
לאלגוריתם
( הניווט
וימנע
מהתנגשות
. בערוגות
תפעול
:
לרובוט
יכולת
מכל להגיע
נקודה
לכל
נקודה
הניתנת
בתנועה
. במרחב
אב
טיפוס
:
בניית
פלטפורמה
רובוטית
( ניידת )
להצגת
יכולת
ניווט
אוטונומית
.
ממשק
משתמש
:
תפעול
הרובוט
יעשה
דרך
ממשק
פשוט
ובאופן
. אלחוטי
מכשול
:
ימנע הרובוט
מהתנגשות
. במכשול
תוצרי הפרויקט
אב
טיפוס
:
הצגת
פלטפורמה
רובוטית
)
אוטונומית
(
בעלת
יכולת
ניווט
במרחב
. הנתון
ממשק
משתמש
:
הצגת
ממשק
משתמש
. אלחוטי
תאור עקרוני של
משתלה
לגידול על מצה קשה
ממשק משתמש
באמצעות
לחיצת
ג"ע עכבר
תצוגת
המשתלה
תועבר
לרובוט
הקואורדינאטה
. הרצויה
שם הסטודנט
:
שי עמר
מחלקת הלימוד
:
הנדסת חשמל
שם המנחה
:
אירנה
ליבסטר
חיווי דגימת חיישני מרחק
חיווי עוצמת אות אלחוטי
חיווי התקלות במכשול
חיווי מצב סוללה
חיווי זווית ראש
268...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 2,3,4,5,6,7,1