שם הסטודנט
:
בן טריגר
מחלקת הלימוד
:
הנדסה רפואית
שם המנחה
:
ר שמואל שלף
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 2
.ק.א
ג לביש חכם
' חלק א –
דרישות עיקריות
יכולת זיהוי של שש פתולוגיות עיקריות בעזרת שלושה סנסורים ואדמה
טווח עבודה
:
30 200
פעימות לדקה
ניתוח אות בזמן אמת
ניידות
אמינות ודיוק
: 2%
שמירת אותות אל תוך זיכרון
עבודה בשלושה
מצבי ניטור
, רציף –
התרעה
, בלבד
מנותק מהסלולאר
עמידה בתקן
IEC CLASS 1, TYPE CF
אופן הפעולה
האות המתקבל מהאלקטרודות עובר סינון ראשוני
)
( אנלוגי
ונדגם באמצעות ה
A/D.
האות מועבר דרך תקשורת
SPI
. למעבד
במעבד מתבצע סינון דיגיטאלי וניתוח האות
.
במידה
ונתגלתה אחת משש הפתולוגיות
,
המכשיר שומר אל
זיכרון
NAND FLASH
את האות
,
שעת האירוע
,
. ' דופק וכו
חיבור הסנסור החכם לסלולאר מתאפשר באמצעות
מודול
Bluetooth
.
חדשנות
ניצול יכולות הזיהוי של שש פתולוגיות ע
"
י הסנסור החכם במשולב עם יכולות הניידות
,
התקשורת והתצוגה של הטלפון החכם על מנת לדגום
,
לאבחן מחלות ולהתריע
עליהן
מיידית
בכל מקום ובכל זמן
.
268...,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245 225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,...1