שם הסטודנט
:
ליאור פנהאולה
מחלקת הלימוד
:
הנדסה מכנית
שם המנחה
:
' דר
אמוץ יבנאי
הנעה היברידית הידרוסטטית למעמיס אופני
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 1
מטרת הפרויקט
:
תכנון מערכת היברידית הידרוסטטית הכוללת שילוב של
מערכת הנסיעה עם מערכת ההידראולית של הכף במעמיס
אופני
דרישות עיקריות
:
המערכת תוביל להקטנת תצרוכת דלק עם בלימה רגנרטיבית
.
המערכת תעמוד בתקני איכות הסביבה לפליטת מזהמים
אמריקאית
)
(Tier
ואירופאי
.(stage)
צבירת אנרגיה לניצול חוזר בהתחשב במסת הכף
.
גישה נוחה לטיפולים ופעולות אחזקה
.
268...,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,...1