שם הסטודנט
:
קובי עבדי
מחלקת הלימוד
:
הנדסה מכנית
שם המנחה
:
אבישי שור
תחנה לאיכול רטוב של פרוסות חצי מוליך
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 1
שלב האיכול
מחזור חיים של מעגל משולב
:
ל
קוחות הפרויקט
מפעלים
/ קטנים
מעבדות בתעשיית
Semiconductor
."
מטרת הפרויקט
תכנון מערכת שינוע וטבילה אוטומטית של פרוסות חצי מוליך
במנדף המכיל אמבט איכול רטוב
.
המערכת תצמצם משמעותית את הסיכונים
העלולים להיגרם לעובד מהחומצות המאכלות
.
: דרישות
המערכת
תטבול סירה המכילה
25
פרוסות חצי מוליך בקטרים
3 " 4 ."
המערכת תבצע פעולת אגיטציה
)
ערבול שיתבצע בעזרת עליה וירידה של
( הסירה
בתוך אמבט האיכול
,
בסיום תעבור הסירה לאמבט שטיפה
.
התהליך יבוקר ע
"
י בקר לוגי
.
המערכת תעמוד בדרישות חדר נקי ובסביבה חומצתית
.
268...,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...1