שם הסטודנט
:
פבלו איבנייז
מחלקת הלימוד
:
הנדסה מכנית
שם המנחה
:
ר מאיר טייטל
חימום ואגירת אנרגיה תרמית בבתי צמיחה לגידול תוצרת
חקלאית
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 1
: מבוא
כיום חלק גדול מן הגידולים נעשה בחממות
מבוקרות אקלים
,
אך עקב משבר האנרגיה
ההולך ומחמיר בשנה האחרונה מגדלים
רבים שבעבר נהגו לחמם בתי צמיחה
,
הפסיקו להפעיל מערכות חימום
.
כתוצאה
מכך היבול והאיכות של היבולים נפגעים
ויכולת התחרות בשווקי חו
"
ל נפגמת
.
פרויקט זה אמור לתת פתרון לחימום
חממות בעזרת שימוש באנרגיה חלופית
.
: הפתרון
בניית מערכת חימום אשר במשך היום מחממת
מים בקולטי שמש
(. 3 איור )
ובשעות הלילה
,
כאשר טמפרטורת החממה יורדת מתחת לערך
, הרצוי
אותם המים שהתחממו במשך היום
מעלים את טמפרטורת המבנה ע
"
י הזרמתם דרך
מחליף חום
( 4 איור )
שמותקן בתוך החממה
.
:2 איור
פריסת צנרת חימום
:1 איור
" חימום ע
י שריפת דלק
מארז
מבודד
מאגר
מים
לוח קולט
קרינה
זכוכית
ציר תומך
:3 איור
קולט שמש
:4 איור
כיווני זרימה במחליף חום
דרישות המערכת
:
חימום החממה במשך
10
שעות רצופות
.
הספקת שטף חום כולל של
'ג 84.8
יגה ג
.אול '
טמפרטורת החממה לא תרד מ
12
מעלות צלזיוס
.
מיקום המבנה יהיה באזור רמת הנגב
.
תכנון המערכת יעשה תוך כדי כדאיות מבחינה
כלכלית למגדלים
.
268...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...1