שם הסטודנט
:
שחר דרור
מחלקת הלימוד
:
הנדסה מכנית
שם המנחה
:
מר דן הרמן
אמצעי להרמה וגרירה של רכב בשטח קשה
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 1
מטרת
לתת הינה הפרויקט
מענה
הנדסי
לתרחישים
קרביים
קיצוניים
רכב בהם
מבצעי
נתקע
אויב בשטח
כתוצאה
מכשל
צורך ויש , טכני
בגרירה
אחד של בהרמה
הסרנים
. קשה בשטח
הפרויקט
עבור מיושם
פלטפורמה
של ספציפית
יחידת
ניוד
5515 .
חבילות עבודה
רכב גורר
חצובת הרמה
מתאם
לגרירה של
סרן אחורי
רכב גורר
חלוקת משקל בין הסרנים
,
יציבות
,
ניתוח מאמצים על קורות השלדה
,
מומנט נדרש
להרמה
.
חצובת הרמה
תכנון מבנה כללי
,
תכנון
מתאמים לממשק עם רכיבים קיימים על הרכב ע
מ "
להוריד למינימום את משקל ונפח המוצר הכולל
.
מתאם לגרירה של סרן אחורי
תכנון מתאם
פשוט לחיבור משולש גרירה קיים לפגוש אחורי של
) הרכב
להרמה של סרן אחורי
.(
מטרת הפרויקט
אב טיפוס
חבילות עבודה עיקריות בפרויקט
268...,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...1