שם הסטודנט
:
מאור חי מריל
מחלקת הלימוד
:
הנדסה מכנית
שם המנחה
:
ר עוז גולן
השפעת הזיגוג על דקרבוריזציה של פלדות
)
אופי מחקרי
(
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 1
מטרת
: הפרויקט
בחינת
משחות
זיגוג
למניעת
בריחת
, הפחמן
דקרבוריזציה
,
שלב במהלך
האוסטניזציה
והחיסום
.
רקע
: לבעיה
בפרויקט
זה מחקרי
נבחנו
שיטות
זיגוג
שונות
ונותחו
הפרמטרים
למשחת
. זיגוג
לפרויקט
זה
השלכות
תעשייתיות
כיום אין ,שכן , רבות
הליך
וזול פשוט
שמונע
בריחת
פחמן
בתנאים
לכן . הללו
בפרויקט
על דגש הושם
תהליך
, וזול פשוט
שיוליך
לביצועים
של מיטביים
הזיגוג
מבחינת
על השפעתו
בריחת
. הפחמן
דרישות עיקריות
:
תהליך פשוט לביצוע
.
עלות נמוכה של המשחה והתהליך
.
ביצועים מירביים
.
עמידות בטמפרטורות גבוהות
.
קלה להסרה לאחר התהליך
.
תיאור מהלך הניסוי
:
הגלזורות
והציפויים
,
ידי על שהוכנו
אבקות
וחומרים
להורדת
טמפרטורת
התכה
לחומרים
, קרמיים
חוממו
עד בתנור
לטמפרטורות
. היעד
הפלדות
הוטבלו
בתוכם
לצורך
החלת
על הזיגוג
הפלדה
ושהו
בתנור
זמן לפרק
. מוגדר
268...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...1