שם הסטודנט
:
תומר קנטור
מחלקת הלימוד
:
הנדסה מכנית
שם המנחה
:
זאב
שקרוקה
זרוע לרובוט סילוק פצצות של יחידת החבלה
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 1
רקע לפרויקט
אחד
הרובוטים
המשמשים את מערך החבלה של משטרת ישראל הוא ה
". במבי "
" במבי "ה
הוא רובוט קטן ממדים
אשר
נישא על גבי רכבי הקצינים
.
תפקידו לטפל בחפצים
חשודים במקומות
צפופים ולמנוע
טיפול של החבלן
. בידיו
, " במבי "ה
אינו נמצא בשימוש רב בגלל מגבלות הזרוע שלו אשר לא מאפשרת לחבלן
מרחב פעולה
.
מטרת הפרויקט
:
תכנון ופיתוח זרוע לרובוט סילוק פצצות של יחידת החבלה
.
הזרוע תאפשר לחבלן לטפל
במטען חבלה באופן יעיל
,
מאחורי מכשולים שונים ללא סיכון הכוח והסביבה
.
דרישות ואילוצים עיקריים
:
יכולת הרמה של עד
.10[kg]
יכולת טיפול במטען חבלה מאחורי מכשול
.
יכולת טיפול במטען חבלה בגובה של עד מטר וחצי
.
יכולת ביצוע ירי לנטרול מטען חבלה ללא שליפתו
.
ממדים במצב מקופל
:
cm] [
110X56X75
במבי
268...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...1