שם הסטודנט
:
פיים אריק
ולדימיר
ברברש
מחלקת הלימוד
:
הנדסת חשמל
שם המנחה
:
אייל כץ
מערכת לניסוי תקשורת אלחוטית אופטית
א חלק
+
ב
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 1
תחום הפרויקט
פרויקט בתחום התקשורת הכולל מרכיבי תוכנה
,
חומרה וממשק משתמש
מטרת הפרויקט
תכנון ומימוש
מערכת
תקשורת
אופטית אלחוטית בקצב
, גבוה
בערוץ אפנון
עוצמה וגילוי ישיר
)
Intensity Modulation/Direct Detection IM/DD
( ,
תוך שימוש באפנון
OFDM
מותאם לערוץ
.
המערכת מאפשרת
שליחת
מידע ספרתי בצורה אופטית
,
ומדידת
. ביצועיה
השידור והקליטה
מתבצעים ע
"
י אפנון וגילוי אור בתחום הנראה
.
ביצועי המערכת יוצגו תוך מדידת שעור השגיאות
BER ,
יחס אות לרעש
SNR ,
והקצב המתקבל
,
המושפעים הן ע
"
י התווך האופטי והן
י"ע
המרחק בין היחידות
.
מבנה הפרויקט
:
חומרה
תוצרי הפרויקט
מערכת המאפשרת חיבור בין
שני
מחשבים לצורך העברת נתונים בקצב גבוה
בעזרת אור נראה המופק ע
י "
LED
עם גילוי ישיר
.
בפרויקט
: מומשו
, החומרה
האלגוריתמיקה ותוכנת הממשק והבקרה של
המערכת
.
בנייה עצמית
:
מעגל משדר אופטי
מעגל מקלט אופטי
ספק כוח למשדר
ספק כוח למקלט
מודולי חומרה
עם )
בקרה בתוכנה
:(
DAC
ADC
בקר שידור
בקר קליטה
268...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...1