שם הסטודנט
:
לאוניד טפרמן
מחלקת הלימוד
:
הנדסת חשמל
שם המנחה
:
זוהר
דביר
מערכת לזיהוי עמית טורף חלק א
'
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 1
מטרת הפרויקט
:
מערכת
תומכת
החלטה
ר"חי ללוחם
ירי לביצוע
לעבר
מטרה
. קרב בתנאי
מטרת
את ליזום הינה 'א חלק מערכת
הבדיקה
ולנתח
את
התוצאות
המתקבלות
.'ב חלק ממערכת
דרישות
: עיקריות
זיהוי
של אות מקודד במרחק עד
300
מטר בקו ראיה
.
הרכבה
על ציוד לוחם בצורה שלא מפריעה לביצויים
.
268...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...1