שם הסטודנט
:
איתי רגב
מחלקת הלימוד
:
הנדסת תעשייה וניהול
שם המנחה
:
ר איבגניה אפארצין
זיהוי שינויים פתאומיים במחירי המניות
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 1
הגדרת הבעיה
:
שוק
שוק הינו המניות
דינאמי
המאופיין
בשינויים
גבוהים
בקצב
ומידה
גבוהה
אי של
וודאות
.
זיהוי
מגמות
בהתנהגות
אחת הוא המניות
הדרכים
אי את למזעור
. הוודאות
תיאור
: הפרויקט
בפרויקט
זה
למדנו
לזהות
מניות
שהתנהגותן
משתנית
באופן
פתאומי
ביחס
למניות
בעלות
התנהגות
. דומה
לצורך
הזיהוי
הפעלנו
אלגוריתמים
של
על מידע כריית
נתונים
היסטוריים
של
. המניות
הגישה
שנבחרה
בפרויקט
על התבססה
קלסטור
עם מניות
דומה התנהגות
ובניית
מסווג
לזיהוי
. חריגים
מטרת הפרויקט
:
סיווג
מניות
שמחירן
עשוי
להשתנות
ביחס
למניות
בעלות
התנהגות
סמך על דומה
של עבר נתוני
התנהגות
. המניות
שלבים עיקרים בפרויקט
:
איסוף
ועיבוד
נתונים
יומיים
כלל אודות
המניות
המרכיבות
ה מדד את
S&P 500
האמריקאי
בתקופה
2010 2011
.
קלסטור
המניות
המתנהגות
בכל דומה באופן
תקופה
מתוך
נתוני
) האימון
אלגוריתם
K Means
(.
הפעלת
שיטות
לזיהוי
מניות
את שמשנות
התנהגותן
ביחס
למניות
שהתנהגו
עד כמותן
זמן לפרק
. מסוים
בניית
מניה לכל מסווג
ובחינתו
על
) אמת נתוני
אלגוריתם
Support Vector Machine
(.
דוגמא לחיזוי שינוי פתאומי במחיר מניה
80
90
100
110
120
130
140
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
מחיר
יום
התנהגות המניות מאותו הקלסטר
מנית
Amazon
יום החיזוי
ניתן
כיצד לראות
מנית מחיר
Amazon
יורד ואף מתייצב
יום לאחר
בעוד , החיזוי
ששאר
המניות
יחד ששויכו
איתה
לאותו
הקלסטר
ממשיכות
. עליה במגמת
זו דוגמא
מציגה
חיזוי
של מוצלח
מנית מסווג
Amazon
על
. אמת נתוני
268...,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184 164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,...1