שם הסטודנט
:
גיא ניסן
מחלקת הלימוד
:
הנדסת תוכנה
שם המנחה
:
ירי סופר
מנתח ביצועי רשת
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 1
מטרות הפרויקט
:
לספק יכולת לבדיקה וניתוח ביצועי רשתות תקשורת
מבוססות
Ethernet
ללא צורך בחומרה מיוחדת
.
לספק למשתמש יכולת לערוך את זרמי הנתונים בשכבות
השונות בקלות
.
הצגת תוצאות באמצעות טבלאות וגרפים
.
268...,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,...1