שם הסטודנט
:
יקיר
יעקובי
מחלקת הלימוד
:
הנדסת תוכנה
שם המנחה
:
ורד אהרונסון
איתור רעידות אדמה מאותות סיסמוגרפים
)
אופי מחקרי
(
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 1
הפרויקט הינו פרויקט מחקרי בשיתוף ממ
"
ג שורק המנסה
לזהות רעידת אדמה עתידית על סמך מאפיינים זהים באותות
סיסמוגרפים
.
מטרת הפרויקט
:
הפעלת אלגוריתמי עיבוד אות חדשים לניתוח והוצאת מאפיינים
מאותות סיסמוגרפים תלת
. מימדיים
פיתוח גלאי לזיהוי רעידת אדמה מתוך מידע
הנרשם במכשירי המדידה הפזורים בארץ
..
: שיטה
קריאה
וסינכרון
של המידע המתקבל מ
3
ערוצים שונים
, אנכי )
אופקי צפון
, דרום
אופקי מזרח
( מערב
מתוך קבוצה גדולה של סיסמוגרפים הפזורים בארץ
..
שימוש באלגוריתם
Particle Motion Processing
וקבלת מידע חדש המורכב
3 מאיחוד
הערוצים השונים
.
זיהוי רעידה קיימת ובניית תבנית לאפיון המידע שלפני הרעידה
.
מעבר על קבצי הבדיקה
המתוייגים
וניסיון לזהות סימנים מעידים לפני רעידה
.
268...,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132 112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,...1