שם הסטודנט
:
איתי אושה
מחלקת הלימוד
:
הנדסה מכנית
שם המנחה
:
עידו שפלר
חיזוק קרניים לגשר
P
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 1
מטרות הפרויקט
הצגת פתרון לבעיית הכשל המבני שנוצרת בקרני הגשר
עקב מאמצים מקסימאליים בעת השקתו בתעלות נ
.ט"
מבוא
גשר
P
משמש את יחידות השריון וההנדסה של צה
ל "
מראשית שנות ה
80
ומיועד למעבר תעלות נ
"
ט בעת
אימונים ובעת מלחמה
.
כיום בצה
"
ל קיים שימוש תדיר בגשר
P ,
בעקבות השימוש
התדיר נוצרים כשלים בקונסטרוקציית ובקרני הגשר
.
268...,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,...1