שם הסטודנט
:
פיני שלומי
מחלקת הלימוד
:
הנדסת תוכנה
שם המנחה
:
מיכה ברשפ
"
רוץ בייבי רוץ
"–"
"Run Baby Run
אפליקציה סלולארית חברתית לתיעוד אימון גופני
.
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 1
מטרות הפרויקט
:
אפליקציה לתיעוד וצפייה בנתוני אימון
, ריצה )
אופניים ועוד
.(..
צפייה בזמן אמת של מיקום כלל חברי הקבוצה על גבי המפה
.
ניהול של נתוני הקבוצה
.
אתר אינטרנט התומך באפליקציה ומעניק יכולת צפייה של נתוני
האימונים וניהול נתוני הקבוצה
.
בסיס נתונים לתיעוד כלל נתוני האימון והקבוצות
.
צד לקוח
268...,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,...1