שם הסטודנט
:
אסתי גוטמן
מחלקת הלימוד
:
הנדסת תוכנה
שם המנחה
:
ירון ספקטור
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 1
כותב מאמרים אוטומטי
: המטרה
עזר כלי פיתוח
התומך
בתהליך
כתיבת
ידי על מאמרים
אחר ( אמת בזמן ) חיפוש
התאמה
בין
הטקסט
הנכתב
במאמר
למאמרים
ומקורות
מידע
אחרים
מידע במאגרי
. שונים
תוצאות
אלגוריתם
החיפוש
החכם
מידת פי על מוצגות
הרלוונטיות
למאמר
. המקורי
268...,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,...1