שם הסטודנט
:
בארי רוזוליו
מחלקת הלימוד
:
הנדסה מכנית
שם המנחה
:
ר זיו עופר
,
גד אלי בן
DARK DAY
-
מסנן לאמצעי ראיית לילה
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 1
ה
Dark Day
יאפשר
אימון
טיסה
לילה במתארי
באיכות
גבוהה
תוך
הורדה
משמעותית
רמת של
. הסיכון
המשתמש
הפוטנציאלי
יתאמן
במתארי
הלילה
כאשר
בחוץ
שוררים
. יום תנאי
תמונת דימוי לילה
תמונת יום
דימוי מיטבי של תמונת הלילה במגוון תנאי
תאורת יום
“On Top System”
מורכב על מערכות
קיימות ללא צורך בביצוע שינויים
, פשטות
נגישות ועמידות
268...,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,...1