שם הסטודנט
:
בן טריגר
מחלקת הלימוד
:
הנדסה רפואית
שם המנחה
:
ר שמואל שלף
.ק.א
ג לביש חכם
' חלק א –
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 1
מטרת הפרויקט
פרויקט שעוסק בבניית אבטיפוס לסנסור לביש חכם המקושר לטלפון חכם
,
אשר מטרתו הינה ניטור וזיהוי בזמן אמת שש פתולוגיות שונות של
המערכת הקרדיווסקולרית
.
הפרויקט הינו פרויקט בין
תחומי בהנדסה רפואית והנדסת תוכנה
.
מטרת הסנסור החכם היא לקבל אותות פיזיולוגיים מהמערכת הקרדיו
ווסקולרית
,
לסנן אותות אלו
,
לסווגם לפתולוגיות מתאימות ולאחר מכן
שליחתם למכשיר הסלולאר באמצעות תקשורת אלחוטית
,
יחד עם מידע
חיוני נוסף
.
, בנוסף
לסנסור החכם יש יכולת שמירה של האות במידה והמכשיר
הסלולארי איננו מחובר
.
בעזרת פיתוח זה
תאפשר ת
אבחנה מוקדמת ויעילה ובעקבותיה
טיפול מציל
. חיים
268...,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162 142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,...1