שם הסטודנט
:
מחמוד מגאדלה
מחלקת הלימוד
:
הנדסת תוכנה
שם המנחה
:
קרן כליף
מערכת שחזורים עבור משתמש קצה
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 1
הינו הפרויקט
פורטל
המאפשר
למשתמשי
הקצה
בארגון
לשחזר
באופן
עצמאי
נתונים
ממערכת
אשר , הגיבויים
מורכבת
מסביבות
שממוקמות
בארצות
. שונות
נותן הפורטל
מענה
מרכזי
לסביבות
כך אלה
שמשתמש
הקצה
ישחזר
נתונים
מבלי
שיצטרך
לדעת
בוצע מהיכן
. הגיבוי
המערכת
מחליפה
מנגנון
שבעבור
בקשת
צורך היה שחזור
לפתוח
קריאה
לתמיכה
של הטכנית
. הארגון
amdocs
268...,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156 136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,...1