שם הסטודנט
:
שרימור שמעון
מחלקת הלימוד
:
הנדסת תוכנה
שם המנחה
:
קרן כליף
,
זוהר דביר
מערכת מידע לפיקוד העורף
נפילת חימוש אווירי באזורים צפופי אוכלוסין
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 1
של העל מטרת
הפרויקט
פיתוח
מערכת
לאיסוף
מידע
אמת בזמן
אודות
נפילת
, טילים
רקטות
וחימוש
אווירי
ממספר
מרכזי
בקרה
. אזוריים
מטרות
נוספות
לסייע 1.
לכוחות
פיקוד
, חילוץ ) העורף
גילוי
וזיהוי
(
להגיע
ערוכים
לזירת
. האירוע
.2
להעביר
הנחיות
ומידע
זמין
ואמין
לאוכלוסייה
.
דרישות
עיקריות
.1
תציג המערכת
נתונים
עדכניים
אודות
נפילות
חימוש
אווירי
ממספר
מרכזי
בקרה
אזוריים
בצורה
ידידותית
למשתמש
.
.2
זמן הקטנת
של הגעתם
כוחות
פיקוד
העורף
לזירת
י"ע האירוע
הצגת
מיקום
מדויק
. אמת בזמן
כלל הצגת 3.
הנתונים
העדכניים
הדרושים
למשתמש
בתצוגה
גרפית
על אמת בזמן
מנת
לאפשר
גיבוש
מצב תמונת
בפיקוד
. העורף
.4
מימוש
אלגוריתם
מורכב
לשיבוץ
של אוטומטי
חיילים
למשימות
תוך
התחשבות
בכלל
כוח , האילוצים
האדם
והמשימות
הצפויות
מרגע
סיום ועד הנפילה
. האירוע
גישה 5.
למאגרי
הנפילות
אמת בזמן
ואפשרות
לעידכון
וניטור
אירוע
נפילה
.
מרכז בקרה איזורי
מערכת
I HLS
בפיקוד העורף
איזור נפילה
268...,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158 138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,...1