שם הסטודנט
:
אושרת גרינשטיין
מחלקת הלימוד
:
הנדסת תוכנה
שם המנחה
:
ירי סופר
נתח אותות מבוסס מחשב
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 1
דרישות
: עיקריות
– שימושיות
ממשק
נוח גרפי
ופשוט
לתפעול
המאפשר
הצגה
של גרפית
הדגימות
וניתוחם
.
פונקציונאליות
, תדר חישוב
הצבת
, סמנים
, טריגרים
הגדרת
תצוגת
הגרף
)
Zoom ( ,
תמיכה
במספר
ערוצים
במקביל
וחישוב
וזרם מתח
.
מודולריות
– מבנית
התוכנה
מתוכננת
להתממשק
עם
רכיבי
דגימה
שונים
בהתאמת
שכבת
התקשורת
. בלבד
מטרת
: הפרויקט
ד"צב בניית
נתח מסוג
אותות
ותדרים
מבוסס
מחשב
אישי
המסוגל
להתממשק
למגוון
רכיבי
דגימה
268...,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,...1